Verdere professionalisering arbeidsmediation

Verdere professionalisering arbeidsmediation

27 nov 2020

Met dit bericht willen we je graag informeren over het feit dat onze Vereniging Arbeidsmediators Nederland per 1 januari 2021 zal zijn aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland. Vooruitlopend daarop is er nu al overleg over belangrijke ontwikkelingen. Als specialistenvereniging voor arbeidsmediators willen we graag actief betrokken zijn bij de ontwikkelingen van ons vak en ons specialisme nog beter over het voetlicht brengen. Onze deelname zal tijdens het Mediationcongres op 3 december a.s. aan alle mediators bekend worden gemaakt, wij vinden dat onze leden dit alvast van ons moeten horen.

Overigens biedt het MfN Mediationcongres op 3 december a.s. ook een interessante 'vaksessie' voor arbeidsmediators. Deze sessie zal worden verzorgd door ons bestuurslid Sanne Schreurs. Zij biedt overzicht en inzicht in processen en procedures bij conflict-gerelateerd verzuim. Belangrijke inzichten voor arbeidsmediators om helder te krijgen wie er zoal betrokken kunnen zijn bij een arbeidsconflict en welke rol en functie daarmee wordt ingevuld! Onder de noemer: "arbeidsmediation: wie doet wat bij conflict en ziekte".

We hopen veel van onze leden virtueel te ontmoeten op 3 december!

Namens het bestuur van de VAN,
Judith Stoop, voorzitter