Welkom bij Vereniging Arbeidsmediators Nederland

 

Specialisten voor arbeidsmediations

De Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) is de enige echte beroepsvereniging voor arbeidsmediators in Nederland. In juni 2014 is de vereniging opgericht met als doelstelling de zichtbaarheid naar de markt, de krachtenbundeling van arbeidsmediators en de kwaliteit intensief op hoog peil te houden en waar nodig en mogelijk te verbeteren. De vereniging heeft ruim honderd leden; allen gespecialiseerde arbeidsmediators.

Arbeidsmediation

De specialistenvereniging VAN bevordert de deskundige beroepsuitoefening door mediators op het gebied van arbeid en samenwerking. Onder meer door het organiseren van cursussen en studiebijeenkomsten, door onderlinge uitwisseling van informatie en overige activiteiten die aan dit doel kunnen bijdragen. Daarnaast bevordert de vereniging de toepassing van (arbeids-)mediation in Nederland door zowel individuele burgers als bedrijven en organisaties te benaderen en door het initiëren van onderzoek, het uitbrengen van publicaties en het organiseren van bijeenkomsten. 

Gespecialiseerde Arbeidsmediators

In navolging van de speciale eisen waar een Familiemediator aan moet voldoen om als zodanig voor Juridisch Loket en Rechtbanken op te kunnen treden, wordt op verschillende fronten gewerkt aan de vereisten waar een gespecialiseerd Arbeidsmediator aan zal moeten voldoen, om als zodanig kenbaar te zijn en zijn diensten aan te bieden. De beroepsgroep wil daar zoveel mogelijk bij betrokken zijn. De Vereniging Arbeidsmediators Nederland heeft een belangrijke voorzet gedaan door het ontwikkelen van een portfolio en door uitsluitend diegenen toe te laten als lid, die aan bepaalde eisen voldoen.

Nieuwsberichten