Bestuur

Judith Stoop, voorzitter

 

De reden dat ik me inzet voor onze beroepsvereniging, is dat ik het belangrijk vind dat arbeidsmediation zich verder ontwikkelt en professionaliseert. Arbeidsmediation is, net als familiemediation, een specialisme. De markt voor arbeidsmediation groeit en heeft nog veel potentieel. Niet alleen wanneer er conflicten op de werkvloer zijn, maar ook bij het aangaan of bestendigen van samenwerkingsverbanden. Naast een huwelijk, is een arbeidsrelatie een van de grootste verbintenissen die mensen aangaan in hun leven. Als het daar niet op orde is, heeft dat effect op het algehele welbevinden.

 

Sanne Schreurs, secretaris

 

Mediation is niet meer weg te denken uit de huidige arbeidsrechtelijke praktijk. Problemen in de werksfeer zijn ingrijpend: inkomen, prestaties en bedrijfsvoering kunnen onder druk komen te staan.

Mediation komt tegemoet aan de behoefte die problemen, in welke omvang ook, zoveel mogelijk zelf en als het even kan in harmonie op te lossen. Dat proces vraagt om deskundige begeleiding. De VAN beoogt die deskundigheid te bevorderen, te bewaken en de markt nog beter te doordringen van de effectiviteit van mediation. Ik zet mij daar als bestuurslid van harte voor in.

 

Carst Joustra, penningmeester

Mediation bewijst zich al jaren als belangrijk hulpmiddel bij problemen in de werksfeer en de mediator wordt gelukkig steeds vaker ingezet. Niet alleen bij geëscaleerde conflicten, maar juist ook bij andere samenwerkingsproblemen of hinderlijke ruis in de communicatie. Mediation is een effectief smeermiddel bij schurende samenwerkingen of bij arbeidsconflicten. In zo’n situatie biedt de keuze gespecialiseerd arbeidsmediator, een lid van de specialistenvereniging VAN, de zekerheid dat de procesbegeleiding op grond van expertise en ervaring plaatsvindt. Graag maak ik me ook als bestuurslid van VAN hard voor het blijvend optimaliseren van de kwaliteit van de beroepsgroep en voor het vergroten van de bekendheid van de toegevoegde waarde die mediation bij ‘gedoe in de werksfeer’ kan bieden.

 

Toos Bik

Waar mensen samenwerken botsen meningen en belangen wel eens, meestal los je dat weer snel op. Soms lukt dat niet zo makkelijk, blijft men vastzitten in de eigen overtuiging. De inbreng van een ‘VAN mediator’ brengt beweging in kwesties die op slot lijken te zitten. VAN als sleutel naar beweging en kwaliteit, daar ga ik voor….

 

 

Renate Kerkhof

 
Mediation is een krachtig middel om arbeidsrelaties en andere samenwerkingsrelaties die om welke reden dan ook vastlopen, weer in beweging te krijgen. Het is jammer dat relatief gezien nog maar weinig werkgevers en hun medewerkers zich hier van bewust lijken te zijn. Een mediationtraject moet wel op deskundige wijze worden begeleid zodat betrokkenen in de mediation daadwerkelijk een constructief en duurzaam resultaat kunnen bereiken. Het zijn van arbeidsmediator vereist niet alleen kennis en kunde op het gebied van mediationvaardigheden, maar ook op het gebied van het arbeidsrecht. De VAN biedt haar leden een platform om hun deskundigheid op het juiste niveau te houden, zich te onderscheiden als specialist en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom hun vakgebied. Bovendien staan we samen sterker en in het vergroten van de zichtbaarheid van het nut van het inzetten van mediation op de werkvloer. Een groot goed waar ik graag actief aan wil bijdragen.