Bestuur

Ido van der Waal, voorzitter

 

Het fenomeen conflict heeft mij als mens altijd gefascineerd, vooral omdat het woord een negatieve connotatie heeft, terwijl juist een conflict heel positief kan uitwerken. Het kan bijdragen aan het dynamisch houden van een (werk)relatie, het doorbreken van een impasse of het bevorderen van innovatie. De Vereniging van Arbeidsmediators zet zich in om mensen en bedrijven efficiënter te laten omgaan met conflicten.

Judith Stoop

 

De reden dat ik me inzet voor onze beroepsvereniging, is dat ik het belangrijk vind dat arbeidsmediation zich verder ontwikkelt en professionaliseert. Arbeidsmediation is, net als familiemediation, een specialisme. De markt voor arbeidsmediation groeit en heeft nog veel potentieel. Niet alleen wanneer er conflicten op de werkvloer zijn, maar ook bij het aangaan of bestendigen van samenwerkingsverbanden. Naast een huwelijk, is een arbeidsrelatie een van de grootste verbintenissen die mensen aangaan in hun leven. Als het daar niet op orde is, heeft dat effect op het algehele welbevinden.

 

Esther Luijk

Als arbeidsmediator vind ik het belangrijk dat we ons verenigen in een beroepsgroep. Niet alleen om met elkaar het marktaandeel te vergroten, maar ook om het beroep van arbeidsmediator te professionaliseren en uit de hobbysfeer te halen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat mediation al op een eerder moment ingezet moet worden. Nog te vaak komt men pas bij mij als alleen een exit-mediation nog tot de mogelijkheden behoort, maar veel liever richt ik mij op samenwerking en re-integratie. Ik wil mij graag inzetten om dit ook bij werkgevers en werknemers voor het voetlicht te krijgen.

 

Toos Bik

Waar mensen samenwerken botsen meningen en belangen wel eens, meestal los je dat weer snel op. Soms lukt dat niet zo makkelijk, blijft men vastzitten in de eigen overtuiging. De inbreng van een ‘VAN mediator’ brengt beweging in kwesties die op slot lijken te zitten. VAN als sleutel naar beweging en kwaliteit, daar ga ik voor….

 

Dirk-Jan Bender, penningmeester

 

Inmiddels ligt de arbeidsrecht advocatenpraktijk ruim 5 jaar achter me. Waar voor een advocaat in de eerste plaats het belang van een partij - de cliënt - voorop staat, heeft de mediator te maken met de belangen van beide partijen.
Mijn ervaringen in de goed gevulde praktijk van mediations op het gebied van arbeid en samenwerking zijn voor mij over het algemeen positief en geven een grote mate van bevrediging in het werk. 
Wat mij betreft zijn er drie aspecten die voor het slagen van een mediation niet genoeg benadrukt kunnen worden.
-    Empathie. Zorg ervoor dat het inlevingsvermogen, je verplaatsen in beide partijen, goed ontwikkeld wordt en de ruimte krijgt.
-    Commitment. Onderzoek aan het begin van de mediation of bij beide partijen de oprechte wil aanwezig is en blijft om met mediation een oplossing te bereiken. Ontbreekt die dan niet aarzelen de mediation te beëindigen.
-    Materiedeskundigheid. Voor mij is materiedeskundigheid bij de mediator een belangrijke factor voor het slagen van de mediation. Van een gespecialiseerd mediator mag verlangd worden zijn vak bij te houden.