Wat is arbeidsmediation?

De Vereniging Arbeidsmediators Nederland is de grootste belangenvereniging op het gebied van arbeidsconflicten.

Een arbeidsmediator is een onafhankelijke bemiddelaar in (dreigende) arbeidsconflicten. De werkzaamheden van de arbeidsmediator worden aangeduid met arbeidsmediation. Een arbeidsmediator velt geen inhoudelijk oordeel over het arbeidsconflict, maar begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Kenmerkend hiervoor is dat de partijen vrijwillig meewerken en verantwoordelijkheid nemen voor het samenwerken aan de oplossing. 

Conflicten waar een arbeidsmediator in kan bemiddelen zijn bijvoorbeeld dreigend ontslag (werkgever - werknemer), verstoorde gezagsrelatie (team - manager, directie - bestuur, bestuur - medezeggenschapsorgaan) of niet-functionerende samenwerking (collega’s onderling).

Kenmerken van een arbeidsmediator:

• werkt in volstrekte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid, ongeacht wie de rekening betaalt;
• velt geen inhoudelijk oordeel over het conflict, maar begeleidt partijen bij het zoeken naar een gedragen oplossing;
• heeft kennis op juridisch (arbeidsrechtelijk), financieel/fiscaal en psychologisch gebied;
• bemiddelt niet alleen in conflicten tussen werkgever en werknemer(s), maar ook tussen directie en bestuur, bestuur en medezeggenschapsorgaan of tussen collega’s onderling.