Veelgestelde vragen

Waarom is er een vereniging voor arbeidsmediators?
Naast alle verenigingen die er zijn en die deels een versnippering betekenen van het beroepsveld, wil de VAN juist de krachten bundelen en een specialistisch platform bieden voor die mediators die zich met name toeleggen op het begeleiden van conflicten in arbeidsverhoudingen en samenwerking in brede zin. Arbeidsmediation is een specialisme.

Wat biedt de VAN?
De VAN beoogt een kwaliteitskeurmerk te zijn, voortbordurend op de kwaliteit die aan een MfN-registermediator wordt gesteld. De VAN bevordert kwaliteit van mediators en mediations op het gebied van van conflicten in arbeidsverhoudingen en samenwerking in brede zin. VAN bevordert de ontwikkeling en de inzet van het specialisme arbeidsmediation.

Wat doet de VAN?
• Het bevorderen van de kwaliteit van haar leden door het organiseren van cursussen en studiebijeenkomsten en door de onderlinge uitwisseling van kennis en informatie;
• De VAN ontwikkelde en onderhoudt het landelijk profiel arbeidsmediator.
• De VAN bevordert de toepassing van arbeidsmediation door het informeren van individuele burgers of groepen van burgers, bedrijven of organisaties van bedrijven, door het doen van onderzoek, het uitbrengen van publicaties en het organiseren van congressen;
• De VAN-website biedt de markt een inzichtelijk en toegankelijk overzicht van wat de deskundige VAN-mediators hen kunnen bieden;
• Op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel staan waardevolle downloadables, zoals tips voor vaststellingsovereenkomsten, model- beëindigingsovereenkomsten et cetera.

Wie kunnen lid worden?
MfN-registermediators met de focus op het bemiddelen bij arbeids- en samenwerkingsconflicten die aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen.

Wie kunnen aspirant-lid worden?
Mediators die aan alle (kennis)vereisten voldoen, maar niet het minimum aantal mediations halen, kunnen voor een bepaalde periode aspirant-lid worden.

Welke kosten zijn er aan het lidmaatschap verbonden?
• De jaarbijdrage in 2020 bedraagt, evenals voorgaande jaren, € 135,- excl. btw.
• Nieuwe leden betalen eenmalig € 70,- excl. btw voor het eerste jaarlidmaatschap.
• Wie na 1 juli lid wordt, betaalt slechts de helft van de contributie.
• Optioneel: 4 keer een studiebijeenkomst op gebied van arbeid en/of samenwerking à € 95,- excl. btw (telkens goed voor 3 PE -punten).