Lid worden?

Wij verwelkomen u graag als VAN-lid wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Lidmaatschap staat voor u open wanneer:
- U MfN-Registermediator bent;
- minimaal 3 arbeidsmediations per jaar verricht;
- een Specialisatieopleiding Arbeidsmediation* hebt afgerond en over aantoonbare kennis van arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht beschikt;
- de focus van uw praktijk bij arbeids- en samenwerkingsconflicten ligt.

Aspirant lidmaatschap is mogelijk wanneer: 
- U voldoet aan bovengenoemde voorwaarden maar (nog) niet het vereiste aantal mediations hebt verricht, of
- u wel het aantal vereiste arbeidsmediations verricht, maar (nog) niet aan alle kennisvereisten, voldoet.

Na uw aanmelding beslist het bestuur of u als lid of aspirant-lid wordt toegelaten en krijgt u daar bericht over.
Om lid te kunnen blijven zult u minimaal 9 PE-punten per jaar op het terrein van arbeid en/of samenwerking moeten behalen.

* Zoals u hier kunt lezen is de VAN in 2017 een convenant aangegaan met een aantal opleidingsinstituten die een door de VAN erkende specialisatie-opleiding tot arbeidsmediator aanbieden. Wanneer u een specialisatieopleiding bij een van de convenantpartners hebt gevolgd dan voldoet u sowieso aan alle kennisvereisten voor het lidmaatschap.


Wat zijn de voordelen?

Het grootste voordeel om lid te zijn van onze beroepsvereniging is wellicht het kwaliteitskeurmerk en de zichtbaarheid naar de markt. Burgers, bedrijven en organisaties die op zoek gaan naar een gespecialiseerde arbeidsmediator zijn gebaat bij deze zichtbaarheid. 
Op onze website kunnen bedrijven en particulieren zoeken naar de arbeidsmediator die is aangesloten bij de VAN. 
Als lid behoort u tot een select gezelschap van gespecialiseerde arbeidsmediators. U heeft de mogelijkheid mede-leden te benaderen voor intervisie of het stellen van vragen met betrekking tot arbeidsmediation.

Enkele keren per jaar wordt een betaalbare studiebijeenkomst/cursus georganiseerd om uw expertise op het gebied van arbeidsmediation te vergroten en uw netwerk met collega-arbeidsmediators te intensiveren. Voor deze bijeenkomsten betaalt u een bescheiden vergoeding en ontvangt u PE-punten.


Wat kost het lidmaatschap?**

De reguliere jaarbijdrage bedraagt in 2020 € 135,- excl. btw. U betaalt per kalenderjaar. 
Daarvoor krijgt u:
- het recht om het VAN-logo te gebruiken
- een website met waardevolle informatie en documenten en 
- tegen een geringe bijdrage per keer enkele malen per jaar toegang tot een interessante studiebijeenkomst. 

Nieuwe leden verwelkomen wij graag met een mooie aanbieding. U betaalt als nieuw lid voor uw eerste kalenderjaar slechts € 70,- excl. btw.

**Het lidmaatschap is persoonlijk en niet aan een kantoor gebonden. Dat betekent dat uw lidmaatschap in stand blijft als u van kantoor verandert. U blijft daarom altijd zelf aansprakelijk voor de contributie, ook als u in loondienst werkt.


Professionaliteit
Een deel van de contributie wordt besteed aan professionele administratieve en marketingondersteuning, zodat wij onder meer beschikken over een interessante, professionele en regelmatig bijgewerkte website. Dit biedt ook onze markt het vertrouwen in onze kwaliteit als arbeids- en organisatiemediators.

Kortom, wanneer u het vak en uw eigen professionaliteit serieus neemt, dan heten we u graag welkom in ons midden!
Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de Statuten.


Hoe kunt u zich aanmelden? 
Door middel van het invullen van het webformulier kunt u zich aanmelden als lid of aspirant-lid van de VAN. Aanvragen tot lidmaatschap kunnen uitsluitend via het webformulier worden ingediend. Aanvraagformulieren per post, per mail of anderszins worden niet in behandeling genomen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het VAN Secretariaat:

Secretariaat VAN
Postbus 21
3940 AA  Doorn
Tel. 0343 - 432 731
of mailen aan: van@arbeidsmediation.nu