Evenementenkalender

VAN organiseert regelmatig bijeenkomsten en cursussen voor haar leden.

- 19 maart 2020: Bijzondere ledenraadpleging over de koers van de VAN

- 8 april 2020: nadere informatie volgt nog

 


Bijzondere ledenraadpleging over de koers van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) op 19 maart a.s.

Tijdens onze ALV op 6 februari j.l. hebben veel leden te kennen gegeven het belangrijk te vinden om gezamenlijk te brainstormen over de koers van de VAN binnen de ontwikkelingen op ons vakgebied. 

Het is een belangrijke tijd voor mediation. Onlangs heeft minister Dekker aangekondigd met een nieuw voorstel voor een Mediationwet te komen. Een wettelijk register van 'beëdigde mediators', geborgd door een flinke set kwaliteitseisen, is een van de doelstellingen. 

En er is meer aan de hand. Eind vorig jaar besloot de NMv uit de MfN, de koepel van belangenverenigingen van mediators, te stappen. Welke consequenties heeft dat voor ons mediators, en voor de VAN? Waar staan wij als verenigde arbeidsmediators? Wie willen wij zijn en hoe willen we invloed uitoefenen op de op handen zijnde wetgeving? En ook: hoe verhouden we ons tot de NMv en tot de MfN? Op welke punten en met wie willen we mogelijk méér samenwerken?

We nodigen onze leden van harte uit om op korte termijn de discussie samen te voeren over al deze belangrijke, en essentiële onderwerpen. De uitkomst van de bijeenkomst bepaalt welke koers we gaan varen.

We vinden het onderwerp dermate belangrijk dat we deze bijeenkomst gratis maken. Wel is een aanmelding nodig. Er is plaats voor 20 deelnemers. Mocht blijken dat de interesse (veel) groter is, dan zullen we ons beraden op een andere locatie/datum.

U kunt zich inschrijven via deze link. Let op: vergeet niet op de knop 'Verzend' te klikken.