Evenementenkalender

VAN organiseert regelmatig bijeenkomsten en cursussen voor haar leden.

- 19 maart 2020: - geannuleerd - Bijzondere ledenraadpleging over de koers van de VAN

- 15 juni 2020: Arbeidsmediator … een bijzonder vak. Een webinar van Dick Allewijn (v/h 8 april 2020)

- 27 augustus 2020: Webinar: Mediation, mediation met inzet van online technieken of online mediation?

- 24 september 2020: Een workshop over interveniëren in verwaarloosde organisaties.

- 12 november 2020: De jaarlijks terugkerende bijpraatsessie over ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. 

 


27 augustus 2020 - ‘Een gratis EXTRA webinar over online mediationmogelijkheden door Kitty Duell'

Voor arbeids­mediators die lid zijn van VAN en GAM

In de Corona-periode hebben veel mediators min of meer noodgedwongen hun toevlucht gezocht in online methodieken. Voor velen een verrassend effectief gebeuren. Het scheelt sowieso reistijd, is het niet van de mediator dan toch ook van de cliënten. En wanneer je op de juiste manier de regie voert dan kunnen de bijeenkomsten ook efficiënter worden begeleid. Maar het is niet alleen de inzet van technische hulpmiddelen... Er zijn overeenkomsten maar ook veel verschillen in de traditionele mediation, mediation met online methodieken en Online Mediation.

Het lijkt semantiek maar er heerst veel verwarring en niet alleen over het begrippenkader. Kitty Duell, al meer dan 10 jaar gepokt en gemazeld in Online Mediation (ODR), gaat de verwarring te lijf en biedt ons arbeidsmediators een helder beeld. Online, dat dan weer wel.

Kitty biedt ons zicht op verschillende aspecten die bij Online Mediation anders zijn dan bij een traditionele mediation. Dat is niet alleen de techniek, niet alleen de keuze voor en het beheersen van video-conferencing, telefoon of berichtenverkeer. Maar het vergt ook het aanscherpen van de mediationvaardigheden en het goed in orde hebben van de randvoorwaarden. Denk eens aan de volgende aspecten:

 1. Hoe ga je om met het tekenen van de mediationovereenkomst? Zijn twee apart getekende overeenkomsten juridisch even sterk als een gezamenlijk getekende?
 2. Hoe ga je om met de vertrouwelijkheid? Weet je zeker dat er geen opnames worden gemaakt? Of dat alle buren ‘gezellig’ mee zitten kijken bij die burenruzie?
 3. Bij heftige emoties kan je geen tissues door het scherm aanreiken, wat kan je wel? En hoe doe je dat?
 4. Nog zo’n onderwerp, de privacy. Is online mediation wel AVG-proof?
 5. Wat wordt er van de cliënten gevraagd? En hoe houd je op de juiste wijze ‘online’ de regie?

Techniek is één ding, maar er komt nog zoveel meer bij kijken…

Aan de hand van ervaringen en casuïstiek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Welke technologieën (online zowel als hybride) zijn beschikbaar.
 2. De noodzaak van het onder de knie krijgen van de toegepaste technologie;
 3. Wanneer en op welke wijze kunnen bepaalde technologieën optimaal worden ingezet.
 4. Het mogelijk integreren van ‘online bemiddeling’ binnen de eigen praktijkvoering.
 5. Hoe valt e.e.a. in lijn met onze AVG-richtlijnen? 
 6. Welke kennis en vaardigheden worden er verlangd van de mediator, en welke van cliënten?

In de bijeenkomst die Kitty verzorgt voor de leden van de VAN en de leden van de MfN groep Arbeidsmediation biedt zij op interactieve wijze een kijkje in de keuken van de Online Mediation, welke ingrediënten en welke middelen heb je nodig om er een volwaardig gerecht van te maken! Hierbij zal naast het inzicht in de toepasbaarheid ook expliciet aandacht worden besteed aan de dynamiek en vereiste nieuwe vaardigheden en competenties van jou als mediator.

Er wordt afgerond met het evalueren van de belangrijkste ‘uitdagingen’ die de mediator in beide situaties kan tegenkomen.

En smaakt het naar meer....dan biedt Kitty de mogelijkheid om de volwaardige ODR-training te volgen.

Er kunnen maximaal 50 deelnemers meedoen. Als de belangstelling groter is dan wordt een extra workshop gepland.

Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 2 MfN-studiepunten aangevraagd.

Aanmelden
Als VAN lid heeft u een persoonlijke uitnodiging met inschrijflink ontvangen. Mocht u deze hebben gemist, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (van@arbeidsmediation.nu).


24 september 2020 - Workshop over interveniëren in verwaarloosde organisaties

Donderdag 24 september staat natuurlijk al in uw agenda! Dan staat om 16.00 uur in Amersfoort (als Corona dit toelaat) een workshop gepland met Caroline Koetsenruijter over het interveniëren in verwaarloosde organisaties. Caroline heeft veel ervaring als mediator, trainer en coach met conflicten tussen burger en overheid en met arbeids­conflicten. Binnenkort komt haar boek uit met de veelzeggende titel: ‘Jij moet je bek houden’. 

In deze workshop leert u wat een verwaarloosde organisatie is, hoe het ontstaat en hoe u het als mediator herkent. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van deelnemers en de spreker maken we op interactieve wijze kennis met dit gedachtegoed. Het stellen van de diagnose komt aan bod, evenals de vraag wat u als mediator kunt doen in een verwaarloosde omgeving. Gevolg van verwaarlozing is een gestopte ontwikkeling. Hoe breng je dan als mediator beweging in een conflict?

De spreker zal tips geven hoe je als externe betrokkene en ook als mediator het beste navigeert in situaties van verwaarlozing. Reken op een ruime mogelijkheid om vragen te stellen en vanuit praktijkvoorbeelden te duiden wat het voor u als arbeidsmediator betekent om te interveniëren in een verwaarloosde organisatie. 

Kosten
VAN-leden, ZAM-leden, NVVMA-leden en GAM-leden betalen € 95,00 excl. btw. Niet-leden en introducees betalen € 142,50 excl. btw. Een factuur wordt direct bij de bevestiging per e-mail in pdf toegezonden.

U kunt zich inschrijven via deze inschrijflink. Let op: vergeet niet op de knop "Verzend" te klikken.
Kosteloze annulering is mogelijk tot 1 september 2020, hierna blijft de betalingsverplichting bestaan. 
De maximale capaciteit is 40 deelnemers (vol = vol; dus meld u snel aan!).

Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 3 MfN-studiepunten aangevraagd. Deelnemers die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.


12 november 2020 

Op 12 november staat op de agenda de jaarlijks terugkerende en enorm gewaardeerde bijpraatsessie over ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht door mr. Barbara Kloppert, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Ook in Amersfoort, mits dat kleine groene monster geen roet in het eten gooit, maar dan weten we inmiddels online onze weg.

En verder kijken we natuurlijk uit naar de ontwikkelingen rond de mediationwetgeving. Logisch dat dit de afgelopen maanden niet de prioriteit had bij minister Sander Dekker, maar wij hopen toch dat er binnen afzienbare tijd een wetsvoorstel ter consultatie wordt voorgelegd.